Borinka

Borinka je obec na Slovensku v okrese Malacky, ležiaca asi 20 km severne od Bratislavy

História obce

Obec s názvom Pelystan sa spomína v listine z 25. júla 1314. Obec sa vyvinula v podhradí hradu Pajštún. V roku 1828 mala 98 domov a 698 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, pálením vápna a uhlia, výrobou dreveného riadu, metiel a ich predajom v Bratislave a okolí. V 18. storočí tu bola pracháreň, papiereň, tehelňa, skláreň a píla. V lokalite Medené Hámre sa vyrábal medený riad. V obci je kameňolom. V roku 1950 tu bolo založené Jednotné roľnícke družstvo. Dnes obyvatelia pracujú prevažne v Bratislave.Zachovala sa tam baroková kaplnka Sv. Michala Archanjela z roku 1743. Na základoch staršej stavby v strede obce stojí rímsko-katolícky kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho z roku 1864.

História názvu obce Borinka

Pekný slovenský názov je však odvodený od niekdajšieho maďarského mena tejto obce: Borostyánkö, ktorý nemá s borovicami nič spoločného. Znamená totiž jantár. Iné názvy obce v jednotlivých rokoch boli 1273 Borynka, 1284 Perustian, Parastian, 1314 Pelystan, 1322 Burustian, 1390 Prostyan, 1439 Borostyan, Peylenstain, 1476 Borostyankw, 1786 Paistun, 1808 Stupavský podzámek, 1920 Pajštún, Kvetov, 1948 Borinka, maďarsky Borostyánkö, Pozsonyborostyánkö, nemecky Ballestein, Paulestein, Pallenstein.

 Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho

Na základoch staršej stavby v strede obce stojí rímsko-katolícky kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho z roku 1864. Jeho excelencia najdôstojnejší pán Michal Bubnič, Rožňavský biskup, ktorý sa narodil r. 1877 v Borinke vo Volavci dal 24.1.1900 Borinskému kostolu titul farnosť. Neskôr nechal vystavať vo Volavci pri svojom rodičovskom dome kalváriu. Zomrel počas vojny a v roku 1947 boli jeho ostatky prevezené a pochované v kaplnke vedľa kostola. Pravidelná svätá omša je v vždy nedeľu o 8.15 hod.

 

 

 

Geomorfologická lokalita Borinky

Stred obce leží vo výške 235 m.n.m., kraj vo výške 210 – 550 m.n.m. Borinka leží na Juhozápadnom okraji Malých Karpát v doline Stupavského (Borinského) potoka. Povrch kraja s krasovými javmi tvoria druhohorné sliene, bridlice, borinské vápence, fylity, granity a granodiority. Priemerná ročná teplota je 8,5°C, priemerný ročný úhrn zrážok 650-690 mm. Kraj má rendziny, hnedé lesné a nivné pôdy a je zalesnený listnatým lesom. Na ploche 14,6 km2 sa rozprestiera Borinský (Pajštúnsky) kras so Zbojníckou jaskyňou, Pajštúnskou vyvieračkou. Rozloha kraja je 1580 ha. V katastri sa nachádza Prírodná rezervácia č. 26 s názvom Pod Pajštúnom a rozkladá sa na ploche 147,86 ha.